Toimintatapa

Tarjoan yrityksille valokuvauspalveluja. Pystyn toimimaan joustavasti asiakkaideni hyvin erilaisten tarpeiden edessä. Tässä on kuitenkin avattu hiukan tarkemmin sitä, mistä kuvauspalvelu koostuu.

Kuvauspalvelujen tilaaminen

Normaalisti asiakas ottaa minuun yhteyttä ja kertoo, millaista kuvauspalvelua hän tarvitsee. Kysyn asiakkaalta tarvittavat lisätiedot ja kerron, mitä asioita kyseisessä kuvauksessa kannattaa ottaa huomioon, jotta lopputulos on onnistunut. Tämän jälkeen annan kuvauksesta kirjallisen tarjouksen.

Aikataulu

Kuvauksen aikataulua on mahdollista muovata asiakkaan tilanteen mukaan, mutta tässä kohtaa kannattaa huomioida, että kuvauspalvelu koostuu suunnittelusta, kuvauksesta ja jälkikäsittelystä.

Suunnittelu

Onnistuneen kuvauksen taustalla on hyvä suunnittelu kuvauskohteesta riippumatta. Asiakas ja kuvaaja käyvät läpi kuvien käyttötarkoituksen, tyylivalinnat, mahdolliset kuvausjärjestelyt ja kuvauspaikkavalinnat.

Kiireellisissä tilanteissa suunnittelulle ei välttämättä jää aikaa, mutta tällöinkin on tärkeää sopia, millaisia kuvia asiakas tarvitsee ja mihin tarkoitukseen ne tulevat.

Kuvauspaikka

Kuvauspaikka määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Toteutan yrityskuvaukset usein asiakkaan tiloissa, joka helpottaa paljon asiakkaan toimintaa ja säästää työntekijöiden arvokasta aikaa. Vaativammat henkilö- ja tuotekuvat kannattaa kuvata studiossa.

Jälkikäsittely ja toimitus

Kuvien jälkikäsittelyyn kannattaa varata aikaa 1-3 arkipäivää, jonka jälkeen kuvat toimitetaan asiakkaalle.

Käyttöoikeudet

Asiakasyritykset saavat lähtökohtaisesti kuviini täydet käyttöoikeudet, joten he voivat vapaasti hyödyntää tilaamiaan kuvia omassa toiminnassaan ja muokata niitä. Ulkoiset tekijät saattavat kuitenkin asettaa käytölle rajoituksia (esim. kuvissa esiintyvät ihmiset). Kuvien käyttöoikeuksista sovitaan tarkemmin kuvauksien yhteydessä.