Tuotekuvaus

Tuotekuvia voidaan kuvata sekä studiossa että miljöössä. Studio on mahdollista rakentaa myös asiakkaan luokse. Valkotaustaiset katalogikuvat ovat informatiivisia ja monikäyttöisiä, mutta taustaa ja ympäristöä muuttamalla tuotteisiin saadaan tarkoituksenmukaisia mielleyhtymiä ja kuvan mielenkiinto kasvaa.

Ennen tuotekuvausten aloittamista kuvan eri käyttökohteista ja -tarpeista on syytä pitää pieni palaveri.