Yrityskuvaus

Yrityskuvat, markkinointikuvat, mainoskuvat, imagokuvat, brändikuvat.. Monta erilaista nimeä, mutta tarkoitus kaikessa näissä on tuottaa mahdollisimman laadukasta kuvaa yrityksen toiminnasta, tuotteista tai palvelusta. 

Lähtösykäyksenä yrityskuvaukselle on yleensä nettisivujen päivitys tai muu yrityksen materiaaleja ja viestintää koskeva uudistus. Tällöin suunnitellaan koko yrityksen tarjoomaa tukevat visuaaliset viestit, jota kuvien halutaan ilmentävän. Suunnittelun yhteydessä on hyvä käydä läpi seuraavat asiat ja suunnitteluun on hyvä ottaa mukaan myös nettisivujen tekijät ja muut asiaan liittyvät ihmiset:

- Mitä ja ketä kuvataan
- Missä kuvataan
- Milloin kuvataan

Usein lähtökohtana on kuvata yrityksen omaa henkilöstöä yrityksen omissa tiloissa. Tämä on usein varsin toimiva vaihtoehto, mutta suunnittelun yhteydessä voi tulla esiin myös seikkoja, joiden takia kuvauksia onkin järkevämpää tai taloudellisempaa tehdä ulkopuolisten mallien kanssa tai aivan jossain muualla kuin yrityksen tiloissa. Tästä syystä suunnitteluun kannattaa panostaa ja varata aikaa.

Suunnittelun yhteydessä on hyvä käydä läpi myös:

- Miten ja missä kuvauksia voidaan järjestää
- Liittyykö kuvauksiin paljon muuttujia
- Ketä ja missä kuvataan – onko luvat kuvaukselle kunnossa

- Miten prosessi etenee (kuvausjärjestelyt, kuvausluvat, kuvavalinnat, kuvien jälkikäsittely- ja tyyli, kuvatoimitus ym.)
Ota huomioon:
​Tarjouspyynnössä kannattaa mainita ainakin seuraavista asioista:

- Millaiselle kuvaukselle on tarvetta
- Kuvauksen toivottu ajankohta
- Mihin tarkoitukseen kuvat tulevat
- Onko tarkoitus kuvata koko henkilöstö uudestaan vai tehdä täydennyskuvauksia aiempaa tyyliä noudattaen


Kaikki kuvaukset sisältävät:

- Tarvekartoitus ja suunnittelu
- Kuvaus
- Kuvien jälkikäsittely ja yhdenmukaistaminen
- Valmiit kuvat laadukkaina jpg-tiedostoina
crossmenu